Normativa Funcionament General

Temporada 2023 – 2024

 

En aquesta pàgina trobaràs la informació general sobre la normativa de funcionament i que has de fer per pertànyer al club.

Pot descarregar-te el full PDF amb la normativa des del següent enllaç:

Benvolguts/des soci i sòcies,

Us passem la informació general del club per la propera temporada que comença al setembre. Us agraïm per endavant, la vostra col·laboració.

Us informem, que per la propera temporada hi hauran pujades de tarifes significatives.

La causa d’aquesta pujada ve donada bàsicament perquè el club ha crescut molt aquest darrer any, i la part d’estructura administrativa i d’entrenadors s’ha hagut de reforçar.

Apart, hem anat regularitzant la situació d’entrenadors, monitors i col·laboradors en general, passant per exemple de no tenir cap persona contractada a tenir-ne quatre (a diferents temps parcials) i a fer contractes temporals quan cal.

També ha augmentat la contractació de diferents serveis externs per facilitar la gestió (gestoria, auditoria, serveis tècnics, etc). Com sabeu la Junta és totalment voluntària i volem portar-ho tot de manera totalment legal i correcte.

Disposar del gimnàs de l’Institut també comporta unes despreses extra però entenem que és indispensable per poder assumir el nombre de persones que som.

També volem donar més i millors serveis als nostres associats i associades: com l’opció dels diumenges a la tarda, ofertar dies lliures a l’agost i millorar la informació de la web i les notícies dels equips que competeixen, apart de fer més activitats socials que facilitin la connexió entre tota la família del club.

De totes maneres creiem que els nous preus estan totalment dins de la mitjana de “mercat” i creiem que no seran un impediment per continuar practicant i gaudint d’aquest esport.

Per qualsevol dubte, queixa i/o suggeriment, els membres de la Junta estem a la vostra disposició.

Normativa de Funcionament General

temporada 2023-2024

 1. Per pertànyer al club cal ser soci o sòcia. La quota de soci és per temporada (de setembre a agost) i el preu és de:

 • individual: 50€/any

 • familiar: 80€/any (varis membres de la unitat familiar)

(El socis nous a partir de gener és de: 35€ i F:65€; a partir d’abril: I:25€ i F: 40€)

La quota de soci de la temporada es passa a primers del mes d’agost (abans de la nova temporada) i serveix per garantir la plaça a les activitats que ja s’està inscrit/ta.

 1. Per fer-se soci nou cal emplenar emplenar el formulari que es troba en aquest link: https://n9.cl/tt_hospitalet_alta_soci

 1. Només els socis poden inscriure’s a les activitats programades que s’oferten. Les activitats, durada, preu i espai, estan en el full d’activitats de la temporada.

 1. Les activitats de temporada comencen l’1 de setembre del 2023 i acaben el 30 de juny del 2024.

El mes de juliol hi ha activitats específiques que s’informen prèviament.

 1. Preus activitats 23-24:

  • Grups de sessions d’1h 30’:

   • 1 dia/set: 24€/mes

   • 2 dies/set: 42€/mes

   • 3 dies/set: 54€/mes

  • Grups de sessions d’1hora

   • 1 dia/set: 21€/mes

   • 2 dies/set: 36€/mes

 1. Diumenges a la tarda:

A partir de setembre, la seu del club (Aprestadora 23), estarà oberta pels socis del club els diumenges a la tarda a un preu de 3€/persona/torn (a pagar en metàl·lic el mateix dia).

Caldrà fer una reserva de taula prèvia enviant whats al: 651196684

S’estableixen 2 torns:

– Primer: de 17:00 a 18:30

– Segon: de 18:30 a 20:00

El responsable serà el Nazarii i ell farà la distribució de taules.

 1. El mes d’agost és d’us lliure (amb cita prèvia), sempre i quan hi hagi algun responsable autoritzat que estigui present. Els dies i hores d’obertura s’anuncien en els diferents grups de les xarxes socials.

 1. Els grups de nens/nenes (no federats/des) segueixen el calendari de festes escolar. Aficionats i resta de grups segueix el calendari de festes laboral.

 

 1. El pagament de les activitats contractades es fa de manera bimensual i domiciliat. El càrrec es passarà cap al dia 5 del primer mes del bimestre, és a dir, els mesos de:

setembre, novembre, gener, març, maig

 1. Cal que tothom que practiqui tennis taula al club tingui tramitada la corresponent llicència esportiva (amb la corresponent mutualitat esportiva). Al setembre caldrà concretar amb l’entrenador corresponent el tipus de llicència que es triï:

 • Aficionat: 12,00€* no serveix per jugar competicions

 • Pingpongpertothom PPXTT: 24,50€* serveix per tenir avantatges en el programa (mirar web PPXTT)

 • PRO: de promoció, 17,00€* només fins als 17 anys, serveix per jugar el circuit Promeses

 • Les federades, on segons la categoria on es jugui hi ha diferents preus

*preus de la temporada 22-23

Al mes d’octubre es passarà un càrrec de la llicència escollida i si hi ha alguna inscripció a alguna competició individual.

Durant el temps que no disposin de llicència, el club no es fa responsable de les lesions esportives que es pugui produir mentre juga.

 1. Les despeses de les inscripcions a les diferents competicions, es sumaran a la bimensualitat següent i es passarà el càrrec juntament amb la bimensualitat.

 1. Les inscripcions dels equips van a càrrec del club. Les inscripcions a les proves d’individuals i/o dobles van a càrrec de cada esportista.

 1. Les persones que tinguin una devolució, no se’ls torna a passar el càrrec. La persona ha de fer una transferència al club per l’import tornat, més les despeses bancaries corresponents (s’informarà d’aquest import total).

 1. No s’envia rebut. El comprovant de pagament, és el càrrec domiciliat.

 1. En cas de voler-se donar de baixa del club, cal notificar-ho per escrit (mail a ctthospitalet@gmail.com) un mínim de 10 dies abans de passar el càrrec.

 1. Només en casos especials de lesió o altres circumstàncies que impedeixin l’entrenament regular es pot fer una baixa temporal. En la resta de casos encara que no s’assisteixi s’ha d’abonar la totalitat de la bimensualitat.

 1. Al fer-se soci, el club té el dret a fer servir la imatge de l’esportista inscrit per a fins de difusió i promoció. Si algú no hi està d’acord, ha de fer-ho constar en el moment de la inscripció.

 

 1. El club no es responsabilitza dels danys, pèrdua, furt o robatori de cap objecte de l’esportista.

La Junta Directiva del CTT L’Hospitalet

L’Hospitalet del Llobregat, a 13 de juliol del 2023

 

Pot descarregar-te el full PDF amb la normativa des del següent enllaç: